Rekisteriseloste

Rakentajaluettelon palveluita koskeva henkilö-, yritys- ja sijaintitietojen käsittely

Rekisterinpitäjä

Rakentajaluettelo
Y-tunnus: 2622029-8
PL 155, 70101 Kuopio

Rekisteriasioissa yhteystiedot:

Asiakaspalvelu
Avoinna:
ma-pe 9.00 – 16.00
Puhelin: 0600-303000 (1,83e/min+ppm)
Sähköposti: info@rakentajaluettelo.fi

Rekisterin nimi
Rakentajaluettelo rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yritysasiakkaiden tilaus-, yhteydenpito-, suoramainonta-, etämyynti-, tutkimus- ja muissa markkinointiasioissa. Näitä toimia voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistetut markkinointitoimenpiteet. Rekisterin tietoja päivitetään säännöllisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

- Nimi
- Yritys
- Titteli / ammatti / asema yrityksessä
- Osoite
- Puhelin, fax
- Sähköposti
 

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen käsittely on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Pois lukien mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojen poistamista.

Tietojen käyttäminen ja luovuttaminen
Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksessa rekisterin ylläpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta.

Rekisterin lähteet
Henkilötietoja kerätään suorakontaktina henkilöiltä puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Sähköisesti eri kamppanjoiden, kilpailuiden ja kyselyiden yhteydessä rekisteröidyn suostumuksella. Julkisista lähteistä, kuten nettisivuilta ja kaupparekisteristä.

Rekisterin suojaus ja käyttöoikeudet
Rekisterin käyttöoikeus on ylläpitäjän henkilökunnalla siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan. Rekisterin ylläpitojärjestelmä on suojattu yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kaikki rekisterin käyttäjät ovat sopimuksen mukaisesti vaitiolovelvollisia tiedoista.

 

Yritysesittelyt